/ Rejestracja Moja Tikeria - Logowanie

[X] Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, zarejestruj się.

Wybierz miasto
WIĘCEJ
Wybierz Datę
od do
WYBIERZ WYDARZENIE


ZAZNACZ FILTRY POWYŻEJ I KLIKNIJ

Regulamin serwisu internetowego Tikeria.pl

1. Sklep internetowy TiKERIA.pl jest prowadzony przez firmę Advertigo S.A., ul. Cedrowa 34, 04-533 Warszawa, NIP 9522090656, REGON 142446421, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358773.

2. Poniższy Regulamin dotyczy zasad zakupu biletów poprzez sklep internetowy TiKERIA.pl.

3. W treści niniejszego Regulaminu użyto terminów w następującym znaczeniu:
a) REGULAMIN – niniejszy regulamin 
b) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.tikeria.pl 
c) SPRZEDAWCA – Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Cedrowa 34, 04-533 Warszawa) 
d) ORGANIZATOR – podmiot zajmujący się organizacją wydarzenia, na które bilety sprzedawane są za pośrednictwem SKLEPU.
e) NABYWCA – podmiot dokonujący zakupu poprzez stronę internetową www.tikeria.pl
f) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze strony internetowej www.tikeria.pl
g) ZAMÓWIENIE – złożona przez Nabywcę za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży
h) WYDARZENIE – każde wydarzenie muzyczne, kulturalne, sportowe lub inne, które realizowane jest przez Organizatora, na które bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Sprzedawcy.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Sklep prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe i inne, odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami.

6. Sklep nie jest Organizatorem imprez, a jedynie pośredniczy w dystrybucji biletów wstępu na wydarzenia, które zostały przekazane do sprzedaży na podstawie umów zawartych z Organizatorami.

7. Rejestracja w sklepie internetowym www.tikeria.pl jest dobrowolna i bezpłatna. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu.

8. Po dokonaniu tych czynności na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Po dokonaniu aktywacji, użytkownik ma utworzone konto w Sklepie TiKERIA.pl.

9. Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty za dokonane przez nabywcę zamówienie. Za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy firmy Advertigo S.A.

10. Podczas składania zamówienia Nabywca dokonuje wyboru formy biletu oraz określa sposób płatności i przesyłki. Po wpływie środków na konto Sprzedawcy bilet jest wysyłany w formie, która została wybrana przez Nabywcę, czyli w postaci biletu elektronicznego (przesyłany poprzez e-mail) lub w formie fizycznej na wskazany adres.

11. Nabywca ma możliwość wyboru opcji płatności za bilety:

a) wpłata przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Wpłaty tej należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Zaksięgowanie środków na koncie Sprzedającego musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od daty zamówienia, lecz maksymalnie do ostatniego dnia roboczego przed dniem zakończenia sprzedaży biletów na to wydarzenie. Po tym terminie zamówienie będzie automatycznie anulowane.

b) dostępne formy płatności online, które obsługuje firma eCard S.A.

Karty płatnicze:
- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- MasterCard Electronic
- Maestro

ePrzelewy:
- Płacę z inteligo (inteligo)
- mTransfer (mBank)
- MultiTransfer (MultiBank)
- Płacę z iPKONET (PKO BP)
- Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
- Przelew z BPH (Bank BPH)
- Płacę z iPKO (PKO BP)
- Pekao24Przelew (Bank Pekao)
- Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
- Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
- PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
- MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
- Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
- Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
- Płacę z Alior Sync (Alior Bank)
- Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
- Płać z ING  (ING Bank Śląski)
- Credit Agricole Bank Polska S.A.
- Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
- db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
- iKO (PKO BP)
- Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
- Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
- Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
- e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)

12. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Nabywcę błędnego wyboru wydarzeń, błędne wpisanie danych do formularza oraz wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych oraz zgodności informacji umieszczonych na bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez niego zamówieniu.

14. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w Podsumowaniu i polu „do zapłaty” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

15. Rodzaje i ceny biletów na Wydarzenie określa Organizator. Ceny biletów oferowanych w serwisie TiKERIA.pl zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT. Do każdego zamówienia może być doliczona opłata serwisowa, wysyłkowa oraz opłata za szybką płatność internetową w zależności od wybranego przez nabywcę sposobu dostarczenia zamówienia oraz formy płatności.

16. Wszystkie opłaty wysyłkowe, serwisowe i szybkich płatności są naliczane w trakcie procesu składania zamówienia, o czym Nabywca jest informowany w trakcie procesu zamawiania.

17. Kod kreskowy znajdujący się na bilecie jest skanowany w momencie wejścia na Wydarzenie. Nie należy pokazywać biletu osobom postronnym, gdyż kody zawarte na bilecie są ważne tylko przy pierwszym skanowaniu. Jakiekolwiek udostępnianie biletu osobom trzecim spowoduje unieważnienie biletu i będzie traktowane jako próba oszustwa. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na wydarzenie wszystkim posiadaczom biletów o tych samych kodach.

18. W trosce o bezpieczeństwo Uczestników podane w zamówieniu oraz na bilecie imię i nazwisko może posłużyć do dodatkowej weryfikacji biletów przy wejściu na niektóre Wydarzenia. Zależy to od wymogów Organizatora. 

19. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.

20. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny " (Dz. U. 2000 r. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie podlega zwrotowi, oraz nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem odwołania wydarzenia.

21. Stosownie do art. 16 ust. 2 pkt.2  Ustawy wymienionej w punkcie 19, Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ww. ustawy.

22. W przypadku odwołania Wydarzenia zwrotów pieniędzy za bilety zakupione poprzez Sklep dokonywane są na kartę lub konto bankowe, z którego została dokonana płatność.

23. Realizowane zwroty obejmują wyłącznie kwotę nominalną biletu, czyli cenę za jaką bilet został zakupiony bez ewentualnych poniesionych kosztów za transfer płatności, wysyłkę lub opłaty serwisowe. Zwrotem nie są również objęte jakiekolwiek koszty dodatkowe poniesione przez Nabywcę.

24. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży biletów należy wysyłać na adres: kontakt(at)tikeria.pl. W tytule maila prosimy wpisać słowo „Reklamacja” oraz numer zamówienia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

25. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 

26. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

27. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w regulaminie, może usunąć swoje Konto. 

28. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

29. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Nabywca, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Sprzedającego.

30. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Advertigo S.A. swoich danych osobowych, podanych w formularzu zamówienia, w celu dokonania wysyłki zakupionych biletów oraz informowania o istotnych zmianach dotyczących Wydarzeń lub ich odwołania.

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tikeria na facebooku - dołącz do nas - wygrywaj bilety!

Strona Tikeria.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką plików cookies.
Akceptuję politykę plików cookies Tikeria.pl